Filantropia Ortodoxă Huși

Asociația Filantropia Ortodoxă Huși este înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Huși, nr. 27865/A/2018. Asociația Filantropia Ortodoxă Huși este asociaţie nonguvernamentală cu sediul social se află în STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 1, MUN. HUȘI, JUD. VASLUI

 

Site-ul Asociației Filantropia Ortodoxă Huși

Acest portal (www.filantropiahusi.ro ), numit în continuare „site” este administrat de către Asociația Filantropia Ortodoxă Huși. Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

Definitii

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel: – site: portalul aparţinând şi fiind administrat de Asociația Filantropia Ortodoxă Huși, care se află la adresa www.filantropiahusi.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea Asociației Filantropia Ortodoxă Huși – conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video; – utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site; – utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Asociației Filantropia Ortodoxă Huși. Asociația Filantropia Ortodoxă Huși îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor Asociației Filantropia Ortodoxă Huși referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului. Site-ul Asociației Filantropia Ortodoxă Huși este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional. Conţinutul site-ului Asociației Filantropia Ortodoxă Huși este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Asociația Filantropia Ortodoxă Huși îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii. Asociația Filantropia Ortodoxă Huși nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia. Asociația Filantropia Ortodoxă Huși nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. Asociația Filantropia Ortodoxă Huși nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului. Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

Website-uri externe

Site-ul Asociației Filantropia Ortodoxă Huși poate conţine link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către Asociația Filantropia Ortodoxă Huși. Asociația Filantropia Ortodoxă Huși pune la dispoziţie aceste link-uri doar cu caracter informativ şi pentru a ajuta utilizatorul, iar includerea acestora nu presupune ca Asociația Filantropia Ortodoxă Huși să obţină vreo aprobare în acest sens din partea site-urilor respective. Asociația Filantropia Ortodoxă Huși nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri sau în legătură cu acestea.

Drepturi de proprietate intelectuala

Conţinutul site-ului Asociației Filantropia Ortodoxă Huși este protejat de Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Asociației Filantropia Ortodoxă Huși. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (Asociația Filantropia Ortodoxă Huși). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al Asociației Filantropia Ortodoxă Huși.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rog să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

Folosirea Cookie-urilor

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

Donatii

Prin intermediul site-ului Asociația Filantropia Ortodoxă Huși se pot face donaţii online.

 2,760 total views,  3 views today